Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd i Karusellen barnehage

Barnehagen skal arbeide systematisk for å sikre alle barn et godt psykososialt miljø og forhindre mobbing og krenkende atferd jmf. Barnehageloven kap. 8, §41 , 42 og 43) Handlingsplanen viser hvordan vi i samarbeid med foreldre vil arbeide for at alle barn får et godt og trygt barnehagemiljø i Karusellen barnehage.