Virksomhetsplan 2018-2024 revidert 11.09.19

Virksomhetsplanen gir blant annet informasjon om barnehagens mål og arbeidsmåter knyttet til rammeplanen og barnehageloven. Sammen med årsplanene /temaplan er den et arbeidsdokument for personalet, en oversikt over barnehagens innhold for eier, foreldre, og samarbeidspartnere.