/>

Årsplan for gul og rød gruppe ( 3-6 år)

Årsplan 2022 for gul og rød gruppe (3-6 år) (revidert 06.07.2022) Her finner dere informasjon om årets mål, tema og aktiviteter. Barnehagens virksomhetsplan og denne årsplanen gir informasjon om barnehagens mål og innhold for eier, samarbeidsutvalget, foreldre og samarbeidspartnere.

Dagsrytmen og ukens rytme kan bli endret ved endrineger i helsemyndighetenes trafikklysmodell. Se fullstendig oversikt på de siste sidene i årsplanen (grønt lys)

Årsplan for gul og rød gruppe 2022: Årsplan for gul og rød gruppe 2022 (4).docx,revidert 06.07.2022final