Grønn gruppe (1-2 år)

Barnehagen er en en-avdelings barnehage med plass til inntil 18 barn i alderen 1-6 år. Grønn gruppe er småbarnsgruppen vår

Les mer om grønn gruppe her: Grønn gruppe (1-2 år)