Et trygt og godt barnehagemiljø for alle!

Foreldre og barn skal være trygge på at barnehagen er et godt sted å være. Barnehagen skal jobbe systematisk for å forebygge mobbing og krenkende oppførsel, og skape et godt miljø der barna trives.

Foreldre og barn skal være trygge på at barnehagen er et godt sted å være. Barnehagen skal jobbe systematist for å forebygge mobbing og krenkende oppførsel, og skape et godt miljø der barna trives.

De ansatte i barnehagen følger med på hvordan barna har det, og setter inn tiltak ved misstanke om at barn eller grupper av barn ikke har det bra. Det samme gjelder når barn eller foreldre sier at det ikke er så bra.

Vi følger psykolog og professor Dan Olweus sine råd i møte med krenkende atferd mellom barn:

1. Inngripen: Ikke gå forbi barn som plager hverandre, da tror den som blir plaget eller mobbet at du aksepterer denne type atferd. Ikke spør hva som har skjedd, men sett konkrete ord på det du faktisk ser.

2. Si til barna at dette ikke er akseptabelt: Snakk direkte til barna og møt blikkene deres. Ikke vær emosjonell, men nøytral i ditt budskap. Vær tydelig!

3. Vær en voksen som barna vet bryr seg: Den som blir plaget eller mobbet, og den som plager eller mobber, trenger en sterk og tydelig voksen som både støtter og sier i fra.

nullmobbing_large_bla