Årsplan for grønn gruppe - revidert

Årsplan for grønn gruppe ( 1-3 år), med endret dags- og ukerytme. (gjelder fra "grønt lys" - drift)

Dagsrytme og ukens rytme blir endret ved grønt lys i helsevernmyndighetenes trafikklysmodell. Fullstendig oversikt på de siste sidene i årsplanen.

Årsplan grønn gruppe 2020 final - revidert