Årsplan for grønn gruppe

Årsplan 2024 for grønn gruppe ( 1-3 år) Her finner dere informasjon om årets mål, tema og aktiviteter. Barnehagens virksomhetsplan og denne årsplanen gir informasjon om barnehagens mål og innhold for eier, samarbeidsutvalget, foreldre og samarbeidspartnere.

Dagsrytme og ukens rytme kan bli endret dersom endringer i helsevernmyndighetenes trafikklysmodell. Fullstendig oversikt på de siste sidene i årsplanen. (grønt lys) årsplan grønn gruppe 2024