Du kan ha rett til redusert foreldrebetaling

Du kan ha rett til lavere pris i barnehage og SFO. Familier som har lav inntekt kan søke om redusert pris for plass i barnehage og skolefritidsordning (SFO).

Mer informasjon finner dere på Bergen kommunes nettsider her Du kan ha rett til lavere pris i barnehage og SFO