psykososialt miljø i barnehagen - handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

I Karusellen barnehage skal det være trygt og godt å være for alle barn!