Vi er Miljøfyrtårn barnehage!

Våre satsingsområder er bærekraftig utvikling med miljø- og naturfaglige tema, språk og realfag.