Stor Uteplass med lekehus, sandkasse, klatretrær, lekeapparater, gapahuk, snekkerkrok og minivekselbruk

Uteplassen med lekehus, stor sandkasse og vippeblomst som innbyr til sosial lek.